Kontakt

Prodaja/servis

mapa_servis

V. Ruždjaka 17, 10000 Zagreb
tel. 385 (0) 1 6043-845, fax. 385 (0) 1 5560-781

Zadnji ulični lokal do nasipa (bivši NIKE), na platou
izmedu dviju zgrada.
Dolazite li s tržnice Savica, i idete li prema jugu po platoima izmedu zgrada – mi smo na zadnjem platou uz Savu.

Ljetno radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
od 8:00 do 16:00

subotom
od 9:00 do 14:00

dana 5.8. i 15.8. 2017. NE RADIMO!